La nostra Escola va començar a Castellbisbal al 2003


Crear i mantenir l'interès i motivació per aprendre, i adquirir coneixements, jugant mitjançant l'observació, manipulació i experimentació són dos dels nostres objectius.


  AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
CODI A8061403